top of page
  • psrwbiz

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method คืออะไร?ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอย่างมาก สำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานอังกฤษให้ดี ควรเริ่มจากการฟังและการพูดก่อน เพราะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่จะทำให้เรียนรู้ได้รวดเร็ว ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ CALLAN Method ตอบโจทย์ผู้ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษหลายๆ คนอย่างแน่นอน


การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method คืออะไร?

CALLAN Method คือระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่คิดค้นมานานกว่า 40 ปี โดยจัดตั้งสาขาแรกขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีเครือข่ายกว่า 300 โรงเรียนจากทั่วโลก เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมาก เพราะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าวิธีอื่นถึง 4 เท่า โดยเน้นที่การฟังและการพูดเป็นหลัก

วิธีการเรียนแบบ CALLAN Method คือครูผู้สอนจะอ่านคำถามในหนังสือซ้ำ 2 ครั้ง ด้วยความเร็วปกติแบบเจ้าของภาษา แล้วให้นักเรียนตอบคำถามทันที เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นภาษาอังกฤษและตอบอย่างรวดเร็ว หากพูดผิด ครูผู้สอนก็จะช่วยแก้ไขให้ โดยครูจะถามคำถามทั้งหมดตามในหนังสือวนไปใหม่จนกว่านักเรียนทุกคนจะจำคำตอบได้ แล้วจึงเริ่มคำถามจากหนังสือเล่มใหม่

ระบบการเรียนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพราะให้ตอบตามรูปประโยคในหนังสือ และทำให้สามารถพูดด้วยรูปประโยคที่ถูกต้อง ฟังและโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ หรือเรียนมานานแล้วแต่ยังพูดเป็นประโยคไม่ได้หรือยังพูดไม่ถูกต้อง


การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method มีข้อดีอย่างไร?

  • ช่วยให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ต่างๆ ได้เร็วกว่าการเรียนวิธีอื่น และการรู้คำศัพท์จะทำให้เข้าใจภาษาที่เรียนได้เร็วขึ้น

  • ให้เรียนรู้ตามธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นที่การฟัง และพูด จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

  • กระตุ้นการตอบสนอง เพราะเป็นการเรียนแบบถามตอบ ทำให้การฟังและพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • แก้ไขสิ่งที่ผิดทันที ทำให้นักเรียนรู้ข้อบกพร่องและปรับปรุงได้ทันที และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น


สามารถเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method ได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method ที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Skype ได้เลยกับ NOVA Online สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูผู้สอนของที่สถาบันผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ครูผู้สอนไม่ได้มาสอนเป็นงานพิเศษเท่านั้น แต่ทำงานที่ศูนย์อาจารย์ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสอนที่มีคุณภาพ และมีพนักงานชาวไทยคอยให้บริการและให้คำแนะนำ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้เลยที่ https://nova-th.com/th/course/callan_course.html


ขอขอบคุณบทความดีจาก ThaiBussinessSearch

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page