top of page
  • psrwbiz

แนวคิดรูปแบบใหม่ที่สามารถช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้


ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ ไม่เอื้ออำนวย อีกมากเช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างคาดไม่ถึง , ราคาต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว , ต้นทุนด้านการขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน รวมทั้งค่าแรงงานหรือเงินเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังกำลังจะมีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการจึงต้องมองหาแนวทางหรือเทคนิคการลดต้นทุนขององค์กรมาช่วยเพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะมารองรับกับสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ได้ ผู้เขียนจึงขอนำแนวคิด ที่จะใช้ช่วยลดต้นทุนธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยเทคนิค หรือระบบแนวคิดใหม่ ๆ ที่เน้นการลดต้นทุนจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมานำเสนอเป็นแนวทางสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ใช้เป็นตัวช่วยคิดและช่วยทำได้ดังนี้แนวคิดของการจัดรูปแบบและขั้นตอนในการทำธุรกรรมการจัดซื้อ


ปัจจุบันบริษัทชั้นนำในโลกได้พยายามจัดกระบวนการจัดซื้อ รูปแบบของการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำให้การจัดซื้อสามารถลดต้นทุน สินค้าและวัตถุดิบลงได้อย่างน้อย 10% เช่น การจัดให้มีการเปิดประมูลซื้อสินค้าและวัตถุดิบ , การประชาสัมพันธ์ให้ Suppliers ทราบถึงความต้องการจัดซื้อให้มากขึ้น , การจัดหน่วยงานที่ทำหน้าที่คอยเสาะหา Suppliers ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น , การทำการต่อรองโดยการสั่งซื้อครั้งละจำนวนมาก ๆ เพื่อขอราคาพิเศษและมีการทยอยส่งมอบสินค้าเพื่อ วางแผนการจัดเก็บได้ง่ายขึ้น และการจ่ายเงินทยอยจ่ายตามยอดการจัดส่ง สามารถทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับคลังสินค้า สามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับ การบริหารการเงิน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าลดต้นทุนได้จริง ส่วนสำหรับ Suppliers หลายคนอาจมองว่าเป็นการบีบรัด Suppliers แต่ในแง่ของ Suppliers ที่ฉลาดก็สามารถบริหารจัดการได้เช่น บริหารการผลิตครั้งละไม่มากแต่สอดคล้องกับการจัดส่ง , สามารถทราบจำนวนที่แน่นอนทำให้การวางแผนจัดซื้อ จัดเก็บ การเงิน ได้ง่ายขึ้นและต้นทุนต่ำลงด้วยเช่นกัน และถ้าเป็น Suppliers ที่ระบบการเงินยังไม่คล่องตัวสามารถที่จะนำคำสั่งซื้อจากบริษัทใหญ่เป็นที่รู้จักและยอมรับของสถาบันการเงินไปขอ วงเงินกู้ยืมจากทางธนาคารได้อีกด้วย ทำให้ต้นทุนทางการเงินถูกกว่าการกู้ยืมนอกระบบ เป็นต้น นี่คือตัวอย่างแนวคิดรูปแบบใหม่ที่ทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกิดความพึงพอใจ , วางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถลดต้นทุนลงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแนวคิดการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการซ่อมบำรุง


หน่วยงานไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กสามารถที่จะใช้เทคนิค หรือกลยุทธ์นี้ไปใช้เพื่อลดต้นทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย เช่น หน่วยงานที่มีอาคารมาก ๆ หรือหลาย ๆ สาขา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารตลอดอายุการใช้งาน 10-20 ปีอาจจะมีวงเงินสูงกว่าการสร้างอาคารเสียอีก, การบริหารการจัดการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ถ้ามีการเลือกซื้อเฉพาะเครื่องที่มีการรับรองประหยัดไฟเบอร์ 5 ก็อาจจะช่วยลดค่าไฟได้มากกว่า 5% เลยทีเดียว หรือการจัดให้มี การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือเรียกง่าย ๆ ว่าการล้างแอร์ ก็สามารถทำให้เย็นขึ้นและลดค่าไฟลงได้ , การกำหนดเวลาเปิดปิดหรือการตั้งอุณหภูมิให้สอดคล้องกับสภาวะ อากาศก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ เป็นต้น, การบริหารเกี่ยวกับรถยนต์ในองค์กร ในปัจจุบันหลายหน่วยงานเน้นการเช่า หรือเช่าจากพนักงาน หรือให้เป็นลูกจ้างจัดหารถยนต์มาใช้เอง และบริษัทจ่ายค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคา เป็นต้น และการจัดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการตัดสินใจซ่อม หรือเปลี่ยนตัวทรัพย์สินได้ถูกต้องและประหยัดมากขึ้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่การใช้ข้อมูล การใช้ความเอาใจใส่ในรายละเอียด ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน ให้กับองค์กร ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแนวคิดการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและตรวจสอบการทุจริต


แนวคิดนี้ถ้าเราสามารถทำได้ คิดเป็น จำนวนเงินตัวอย่าง 100,000 บาท หมายถึงเราสามารถเพิ่มรายได้ถึง 100,000 บาทเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการเพิ่มยอดขาย 100,000 บาทอาจจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 100 บาทเท่านั้น นี่ก็คืออีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถลดต้นทุนให้องค์กร หรือเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับองค์กรของเรานั่นเอง ในปัจจุบันมีสถิติที่เกิดขึ้นและน่าสนใจอย่างมากดังนี้
ดังนั้นเราจะพบได้ว่าการทุจริตมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นแนวคิดนี้ก็คือ “การล้อมคอกก่อนวัวจะหาย” นั่นเองและ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะใช้เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น กล้องวงจรปิด , หรือการตรวจสอบอาจจะเป็นบุคคล หรือ การนำเทคโนโลยีทางด้าน IT มาใช้ก็ช่วยได้ เช่น การนำเครื่องมือติดตามมาติดในรถขนเงิน ติดในรถขนน้ำมัน ติดในรถขนข้าว เป็นต้น ถ้าเราใส่ใจมีการตรวจสอบ " ถ้าเรามีการใช้เครื่องมือ มาเป็นตัวช่วย มีระบบการตรวจสอบอย่างเปิดเผยน่าจะเป็นความคิดที่ดีคือ การปรามไม่ให้เกิดขึ้น น่าจะง่ายและดีกว่าการติดตามเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว”สิ่งที่ยกตัวอย่างมาให้เป็นแนวคิดนี้ ยังมีวิธีและกลยุทธ์อีกมากที่จะใช้เพื่อเป็นตัวช่วย เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดต้นทุนการทำงาน หรือพูดอีกรูปแบบหนึ่งคือการเพิ่มรายได้นั่นเอง ปัจจุบันการนำหน่วยงานที่เป็น Non Profit หรือไม่ได้ทำกำไร มาเป็นกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้นั้น สามารถทำได้เป็นอย่างดี และเป็นหน่วยที่สร้าง Revenue หรือการสร้างรายได้ที่กำไร 100 % อีกต่างหากและนี่คือกลยุทธ์ขั้นสูงที่ใช้ได้ผล แต่การทำงานนั้นง่ายไม่ได้ยากเลย


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก Nanosoft Bussiness

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page