top of page
  • psrwbiz

PDCA (Deming Cycle) คืออะไร? มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?


เวลาไปเที่ยวหรือมีทริปกับกลุ่มเพื่อนก็จะต้องมีการวางแผนการเดินทางที่ดี เพื่อให้ทริปของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ ที่นอกจากจะต้องทำ SWOT Analysis แล้ว ทุกธุรกิจก็ต้องคอยทำ PDCA หรือ Deming Cycle ด้วย เพื่อให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ อาจจะยังไม่เข้าใจว่า PDCA คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ก็ตามมาหาคำตอบกันได้เลย!


PDCA (Deming Cycle) คืออะไร?


PDCA คือ วงจรการบริหารงานหรือการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เอาไว้ใช้ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มคุณภาพให้กับกระบวนการการทำงานของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและเน้นความเป็นระบบ โดยจะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เกิดเป็นวงจร หรือที่คนทำธุรกิจส่วนใหญ่เรียกว่า ‘The Deming Cycle’ ซึ่งการทำ PDCA นั้นจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้P = Plan (การวางแผน)

  • D = Do (การปฏิบัติตามแผน)

  • C = Check (การตรวจสอบ)

  • A = Act (การปรับปรุงการดำเนินการ)ประโยชน์ของ PDCA สำหรับการทำธุรกิจ

1. ได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจาก PDCA หรือ Deming Cycle นั้นถูกออกแบบมาให้เป็นกระบวนการที่สามารถทำติดต่อกันไปได้เรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างระบบการทำงานที่ดีและมีคุณภาพสูง

2. สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน 

การทำ PDCA มักเกิดจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งในองค์กรหรืออาจจะเกิดจากเป้าหมายใหม่ ๆ ของเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. ช่วยในการตัดสินใจ 

หากเราได้ Plan, Do, Check และ Act จนครบทั้งวงจร Deming Cycle แล้ว เราก็จะได้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่สามารถนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจในการหาช่องทางเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ากว่าที่เคย


ขั้นตอนและวิธีการทำ PDCA

1. Plan คือ วางแผน

เริ่มต้นวงจร Deming Cycle ด้วยการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายที่ต้องการ โดยการประเมินองค์กรว่า

  • What = ต้องการปรับปรุงอะไร

  • How =  มีวิธีการอย่างไร

  • When = ต้องลงมือทำเมื่อไร

  • Who = ใครต้องมาเป็นหัวหน้าในการรับผิดชอบงานส่วนนี้

โดยต้องไม่ลืมกำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ที่ต้องการเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะวัดผลด้วยการสร้าง KPIs ที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวกำหนดในการชี้วัด จากนั้นให้สร้างเป็น Action Plan หรือ แผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน

2. Do คือ ปฏิบัติ

เมื่อเราได้ Action Plan หรือ แผนการดำเนินงานมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่เราวางเอาไว้ ซึ่งหากแผนงานดังกล่าวเป็นแผนงานแรก ๆ แนะนำให้ใช้กับทีมขนาดเล็กเสียก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เป็นวงกว้าง เนื่องจากการดำเนินงานหรือการลงมือทำอะไรใหม่ ๆ นั้นสามารถเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้เสมอ

3. Check คือ ตรวจสอบ

หลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติตามแพลนไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็ให้นำผลลัธ์ที่ได้มาทำการตรวจสอบ โดยใช้ตัวชี้วัดที่กำหนดเอาไว้ เพื่อเช็กดูว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เป็นไปตามแผนและสิ่งไหนที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อนำมาหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้น

4. Act คือ ปรับปรุง

เมื่อเราได้บทสรุปจากการตรวจสอบผลลัพธ์ของการปฏิบัติแล้ว หัวหน้างานและคนในทีมจะต้องนำผลการวิเคราะห์นั้นมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่ดีต่อองค์กรและเพิ่มเติมปัจจัยที่เป็นผลดีต่อธุรกิจ และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ ก็สามารถเริ่มการ Plan Do Check Act ในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสิ้นสุด

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ PDCA หรือ The Deming Cycle ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการรายใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ สามารถเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก ThaiBussiness Search

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page