top of page
  • psrwbiz

SWOT Analysis คืออะไร ? มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร


หลายคนอาจจะเคยลงทุนทำธุรกิจเล็ก ๆ ด้วยตัวเอง โดยเลือกธุรกิจที่ดูทำเงินได้และมีท่าทีที่จะประสบความสำเร็จสูง แต่ท้ายที่สุดกลับไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้ เพราะขาดทุนบ้าง ยอดขายไม่ปังบ้าง หรือบางรายอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการกันเลยทีเดียว สาเหตุก็อาจเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำ SWOT Analysis ก่อนเริ่มทำธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่า SWOT คืออะไรและมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจยังไงบ้าง ไปหาคำตอบกันเลย!

SWOT Analysis คืออะไร?

SWOT Analysis คือ เครื่องมือที่ช่วยให้คนทำธุรกิจทราบถึงภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจตัวเอง เพื่อเอาไว้ใช้วางแผนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม และช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน พร้อมประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทได้ โดยคำว่า SWOT จะประกอบไปด้วย

  • S = Strength (จุดแข็ง)

  • W = Weakness (จุดอ่อน)

  • O = Opportunities (โอกาส)

  • T = Threats (อุปสรรค)

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis

1. ได้รู้จักและเข้าใจธุรกิจของตัวเองมากขึ้น

เนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมของบริษัทได้ชัดเจนมากขึ้น แถมยังเป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนพร้อมพัฒนาจุดแข็ง ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำรายได้

คนทุกคนเมื่อรู้ข้อดีหรือจุดเด่นของตัวเอง ก็มักจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นแต้มต่อในการใช้ชีวิต เช่นเดียวกันกับการทำธุรกิจ ที่เมื่อเราได้รู้จุดแข็งของธุรกิจตัวเองเมื่อไร เราก็จะสามารถนำจุดแข็งนั้นมาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางที่สามารถเพิ่มพูนรายได้ให้กับธุรกิจ

3. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายจากการพัฒนากลยุทธ์

เมื่อเริ่มลงมือทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เจ้าของธุรกิจนั้นจะต้องมีความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่ง SWOT Analysis จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำ SWOT Analysis

1. ประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์จากทรัพยากรภายในองค์กร ตั้งแต่โครงสร้างบริษัท วิธีการดำเนินงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทรัพยากรภายใน เช่น พนักงาน เงินทุน และการจัดการ รวมไปถึงผลการดำเนินงานที่ผ่าน ๆ มา เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย

  • จุดแข็ง (S – Strength) คือ สิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของธุรกิจ ที่เหมาะแก่การนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้

  • จุดอ่อน (W – Weakness) คือ ปัจจัยที่ทุกคนเห็นว่าเป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร ที่จะต้องนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น

2. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

หลังจากที่เราได้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจกันไปแล้ว ต่อมาก็จะต้องประเมินจากภายนอกองค์กร เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจและอุปสรรคที่กระทบต่อการดำเนินงาน เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วย

  • โอกาส (O – Opportunities) คือ สิ่งที่องค์กรสามารถหยิบเอามาใช้ เพื่อสร้างประโยชน์และทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

  • อุปสรรค (T – Threats) คือ ปัจจัยสำคัญที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจ ซึ่งองค์กรจะต้องรู้เอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงและคอยรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้น

3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม

เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมและเข้าใจธุรกิจของตัวเองมากขึ้น เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการทำ SWOT Analysis มาแล้ว ก็ให้นำ จุดแข็งและจุดอ่อน ไปเปรียบเทียบกับ โอกาสและอุปสรรค เพื่อเช็กว่าธุรกิจของเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือเผชิญกับสิ่งใดอยู่ เพื่อนำไปซึ่งการสร้างโอกาสและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ SWOT Analysis ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อการทำธุรกิจ ที่น่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ SWOT กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้เรารู้จักธุรกิจของตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราบริหารและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก ThaiBussiness Search

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page