top of page
 • psrwbiz

Core Values คืออะไร พร้อมตัวอย่างสำหรับองค์กร


Core Values คืออะไร? แตกต่างจาก Mission และ Vision อย่างไร?

Core Values คือ หลักการพื้นฐาน ที่สะท้อนความเชื่อและตัวตนขององค์กร เป็นเหมือน DNA ที่กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัฒนธรรมองค์กร และการตัดสินใจในทุกระดับ


แล้วต่างจาก Mission และ Vision อย่างไร?

 • Mission (พันธกิจ) คือ สิ่งที่องค์กรทำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

 • Vision (วิสัยทัศน์) คือ ภาพอนาคต ที่องค์กรต้องการเป็น

 • Core Values (ค่านิยมหลัก) คือ หลักการ ที่นำทางไปสู่ Vision และ Mission

เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนการเดินทาง:

 • Vision คือ จุดหมายปลายทาง (เช่น เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม)

 • Mission คือ พาหนะที่ใช้เดินทาง (เช่น พัฒนาสินค้าเทคโนโลยี)

 • Core Values คือ กฎจราจรที่ต้องปฏิบัติ (เช่น ซื่อสัตย์ เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูก)

ทำไม Core Values ถึงสำคัญกับธุรกิจ?

1. สร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์

ในยุคที่การแข่งขันสูง Core Values ช่วยให้ธุรกิจโดดเด่น มีจุดยืนที่ชัดเจน และดึงดูดลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน

2. เป็นเข็มทิศในการตัดสินใจ

เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกยากลำบาก Core Values จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวตนขององค์กร

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

Core Values ที่ชัดเจนช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน และสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

4. เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ

ธุรกิจที่ยึดมั่นใน Core Values จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตร และสังคม

ตัวอย่าง Core Values

1. Innovation (นวัตกรรม)

 • ไม่ใช่แค่ พัฒนาสินค้าใหม่ๆ

 • แต่คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ท้าทายข้อจำกัดเดิมๆ และมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

2. Customer Focus (ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง)

 • ไม่ใช่แค่ บริการลูกค้าให้ดี

 • แต่คือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด และพัฒนาสินค้า/บริการที่ตอบโจทย์

3. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

 • ไม่ใช่แค่ ร่วมมือกันทำงาน

 • แต่คือ การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สื่อสารอย่างเปิดเผย และช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

4. Integrity (ความซื่อสัตย์)

 • ไม่ใช่แค่ ไม่โกง

 • แต่คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

5. Sustainability (ความยั่งยืน)

 • ไม่ใช่แค่ รักษาสิ่งแวดล้อม

 • แต่คือ การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย


สร้าง Core Values ให้ธุรกิจของคุณ

 1. ระดมความคิดจากทีม เพื่อหาค่านิยมที่สะท้อนตัวตนขององค์กร

 2. กำหนด Core Values ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และจดจำได้

 3. สื่อสาร Core Values ให้พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจ

 4. นำ Core Values ไปปฏิบัติจริง ในทุกระดับขององค์กร

 5. ประเมินและปรับปรุง Core Values ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จำไว้ว่า Core Values ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่คือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก The Spider Grow your star

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page